Velkommen til HN Regnskap

Effektivisering

For å oppnå best mulig lønnsomhet for din virksomhet er vi opptatt av å effektivisere rutineoppgaver i den tradisjonelle regnskapsfunksjonen. Vi arbeider aktivt for å gjennomføre dette gjennom ulike tiltak, og dermed minimere tidsbruk og kostnader for din bedrift.

Valg av riktig økonomisystem

Vi benytter oss av flere ulike økonomisystemer. Gjennom individuell vurdering av hvilket system som er mest gunstig i forhold til kostnad, effektivitet og behov for riktig informasjon til riktig tid, finner vi riktig økonomiløsning tilpasset din virksomhet.

Fordeling av arbeidsoppgaver

Sammen med deg finner vi den beste fordelingen av arbeidsoppgaver mellom bedriften og oss som regnskapsfører. Ulike typer økonomisystemer gir stor fleksibilitet i hvordan man fordeler arbeidsoppgavene. Om du ønsker å overlate alt arbeidet til oss, eller om du ønsker å gjøre litt eller det meste av arbeidet selv, finner vi den optimale løsningen.

Unngå dobbeltarbeid

Et viktig ledd i effektiviseringsprosessen er å unngå dobbeltarbeid. Effektivisering av rutineoppgaver som fakturering, ut- og innbetalinger, samt håndtering av inngående fakturaer, vil redusere tidsbruk og kostnader. På denne måten kan bedriften konsentrere ressursene på andre viktige områder. Virksomheter med store bilagsmengder kan ha stor effektiviseringsgevinst ved å benytte økonomisystemer som hindrer at bilag må håndteres flere ganger av både bedriften og regnskapsfører.

Skreddersøm av økonomiske rapporter

Ved skreddersøm av rapporter vil man raskt hente ut den økonomiske informasjonen man trenger til analyse og styring av driften. Vi vil ha fokus på å tilpasse rapporter i henhold til den enkeltes behov for informasjon. Vi vil at du som kunde skal få den bistand og veiledning du trenger for å kunne lese og bruke økonomiske rapporter aktivt som styringsverktøy i den daglige drift av virksomheten.