Velkommen til HN Regnskap

Økonomisk styring

Bruk av regnskapsinformasjon

Vi vil ha stort fokus på løpende og bedre bruk av regnskapsrapporter. Gjennom gode rutiner og rapportkvalitet for den enkelte, ønsker vi at du som kunde skal kunne hente ut viktig og riktig informasjon fra regnskapsmaterialet som blir produsert.

Mange små bedrifter drives av driftige og dyktige personer, med stor lidenskap og kunnskap for det de holder på med. For mange er det å lese og bruke økonomiske rapporter aktivt en utfordring, naturlig nok, da dette er langt fra deres faglige virksomhetsområde. Vi ønsker å bidra til økt regnskapsforståelse for å bedre kunne bruke informasjon fra ulike økonomirapporter aktivt som styringsverktøy i den daglige drift av virksomheten.

Bransjekunnskap

Vi vil bestrebe å inneha tilstrekkelig bransjekunnskap i forhold til økonomiske parametere som foreligger i ulike bransjer, slik at vi best mulig kan bistå kundene til å optimalisere inntjeningen.

Valg av økonomisystem

Gjennom individuell vurdering ved valg av økonomisystem kan vi bedre ivareta kundens behov for riktig informasjon til riktig tid. Samtidig kan bedriften i større grad påvirke eksterne kostnader til regnskapsførsel ved å utføre deler av arbeidet selv, om det er ønskelig.

Virksomhetsorganisering

Vi foretar løpende vurdering av organiseringen av din virksomhet, herunder optimalisering av selskapsstruktur, planlegging for optimal skatteposisjonering, og vurdering av alternativer for plassering av midler. Slik kan bedriften tilrettelegge for best mulig avkastning. Vi samarbeider også med flere aktører innen ulike områder for kapitalforvaltning, og kan bistå våre kunder ved vurdering av alternativer.

Budsjettering

Vi ønsker å bidra til økt fokus på kontroll og oversikt gjennom aktiv likviditetsstyring, budsjettering og analyser. En bedrift kan gjerne levere gode resultater, men likevel stå overfor store utfordringer i forhold til bedriftens eksistens på grunn av f.eks. dårlig likviditet. Vi vil aktivt oppfordre til at aktuelle analyser og styringsverktøy for god økonomistyring blir utarbeidet og benyttet der dette er hensiktsmessig.