Velkommen til HN Regnskap

Rådgivning

Løpende rådgivning

Vi skal gi våre kunder det lille ekstra. Vi ønsker å bidra til bedre forståelse og kunnskap til å utnytte informasjon fra regnskapsdata, slik at du som kunde kan bruke dette aktivt som styringsverktøy i den daglige drift.

Vi vil at du skal være 100% fornøyd med våre tjenester, og ønsker derfor tett dialog og samarbeid. Vi anser det som en del av vårt oppdrag å foreta løpende vurdering av hvordan den enkelte kan oppnå best mulig lønnsomhet ut fra gjeldende forutsetninger og regelverk innen regnskap, skatt, avgift og selskapslovgivning m.m.

Vi bestreber å inneha kunnskap i forhold til nøkkeltall og forutsetninger som foreligger innen ulike bransjer, for å best mulig kunne bistå kundene til å optimalisere inntjeningen.

Spesifikk rådgivning

Vi tilbyr spesifikk rådgivning på de fleste områder innen bl.a. skatt og merverdiavgift, valg av selskapsform og selskapsstrukturering, avtaleverk, finansiering og budsjettering, og stiftelse/ avvikling av virksomhet/ selskaper. Vi har lang erfaring fra styrearbeid og ledelse, og kan bistå i forbindelse med finansiering og kontakt med finansieringsinstitusjoner, styreverv eller dersom du trenger bistand i forbindelse med orientering og kommunikasjon med ansatte eller andre samarbeidspartnere. Vi kan bistå i forbindelse med reforhandling av bl.a. leiekontrakter, økonomisk due dill og pro & contra oppgjør ved kjøp/ salg av selskaper og eiendom. Vi kan forestå administrasjon av felleskostnader for ulike typer eiendom, sameier mm.

Vi har et tett samarbeid med dyktige advokater og revisorer slik at vi til enhver tid skal kunne bistå kundene med spesialkompetanse innen de ulike fagområder.

Oppstart av virksomhet

Dersom du går med tanker om å etablere egen virksomhet kan vi hjelpe deg gjennom etablerings,- og oppstartsfasen. Det kan være bistand i forbindelse med utarbeidelse av forretningsplan, utarbeidelse av dokumentasjon til bank eller annen finansieringskilde, budsjetter, valg av riktig selskapsform ved etablering, samt registrering og andre søknader i forbindelse med oppstart.  Vi tilbyr alle nyetablerere en veldig gunstig startpakke for de som velger å benytte oss som regnskapsfører. Ta kontakt for en uforpliktende samtale så gir vi deg et tilbud.

HN Regnskap som samarbeidspartner

Vi har store krav til oss selv som samarbeidspartner, og vil velge å ta på oss oppdrag bare dersom vi mener vi kan levere kvalitet på våre tjenester.  Vi ønsker å være en ressurs for våre kunder, og en samarbeidspartner som er tilgjengelig og evner å tilpasse seg kundens behov. Vi skal etter beste evne arbeide for et gjensidig godt og konstruktivt samarbeid, og være innovative og nytenkende i forhold til samarbeidsform og utøvelse av vår funksjon som din partner innen regnskap og økonomi.